De Vergoedingen-Vergelijker geeft u inzicht in de vergoeding van incontinentieproducten van de meest voorkomende zorgverzekeringen.

Voordat u de Vergoedingen-Vergelijker gaat gebruiken

Deze Vergoedingen-Vergelijker is met zorg samengesteld aan de hand van de openbaar beschikbare polisvoorwaarden van meer dan 50 zorgverzekeringen, peildatum 25 november 2020 (polisvoorwaarden 2021). Er is ALLEEN gekeken naar aspecten rondom de levering en vergoeding van incontinentieproducten. De Vergoedingen-Vergelijker heeft als doel om informatie te verstrekken over wat de ene zorgverzekering vergoedt in vergelijking met een andere zorgverzekering. Er wordt nadrukkelijk geen ‘overstapadvies’ noch een beoordeling van de zorgverzekeringen gegeven. De keuze voor een bepaalde zorgverzekering hangt immers van veel meer factoren dan de vergoeding van incontinentieproducten af. Wij raden u aan altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor de polisvoorwaarden die voor u van toepassing zijn.

Staat uw zorgverzekering er niet bij? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Constateert u toch onverhoopt een fout in deze Vergoedingen-Vergelijker? Wilt u dit dan aan ons doorgeven?

Het verschil tussen zorgverzekeringen

Incontinentieproducten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Iedere zorgverzekeraar vergoedt dit dus. De hoogte en wijze waarop de vergoeding wordt verstrekt kan verschillen. De meeste verzekeraars werken met gecontracteerde zorgaanbieders. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder dan is de vergoeding c.q. de verstrekking van het aantal producten doorgaans hoger dan wanneer u kiest voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Daarnaast stellen sommige verzekeraars dat u vooraf toestemming moet hebben om geleverd te krijgen door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De Vergoedingen-Vergelijker hieronder geeft m.n. deze belangrijke verschillen weer.

Hoe werkt de Vergoedingen-Vergelijker?

Zoek in de linkerkolom uw eigen zorgverzekering, en in de rechterkolom een zorgverzekering waarmee u wilt vergelijken.

Peildatum polisvoorwaarden: 25 november 2020 (polissen 2021)